Cập nhật ngày : 12/05/2015 2:53:19 CH
- Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam, tốt nghiệp đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài được Bộ GD&ĐT công nhận; - Trình độ tiếng Anh: học viên được chấp nhận vào kỳ I nếu có trình độ tiếng Anh tương đương chuẩn B2 của châu Âu như IELTS 5.5 hoặc iBT TOEFL 61/PBT TOEFL 500 hoặc tương đương. Để tiếp tục vào học kỳ II, học viên phải đạt trinh độ tiếng Anh tương đương IELTS 6,5 hoặc đạt khóa học Academic English.

Phân Trang  :   [1]