Cập nhật ngày : 12/05/2015 2:51:15 CH
Thí sinh có bằng đại học một trong các ngành: kinh tế, luật, kỹ thuật, chính trị hoặc các ngành có liên quan, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc và có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT 61 hoặc IELTS 6.0.

Phân Trang  :   [1]