Cập nhật ngày : 12/05/2015 3:04:34 CH
Kinh phí đào tạo: Học phí cho toàn bộ khóa học là 159.900.000,0 VNĐ (một trăm năm mươi chín triệu chín trăm ngàn đồng chẵn). Học phí có điều chỉnh nhưng không vượt quá mức thay đổi tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Hàng năm, có 03 học viên chương trình SEPT có kết quả học tập xuất sắc nhất được nhận học bổng của DAAD sang tham dự "Innovation week" 1 tuần tại ĐH Leipzig.

Phân Trang  :   [1]