Cập nhật ngày : 12/05/2015 2:51:53 CH
Chương trình đào tạo Thạc sỹ SEPT bao gồm các học phần với các nội dung chính dưới đây: Học kỳ I Kinh tế học quản lý Quản lý Entrepreneurship Các khái niệm mới về Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ Học kỳ II Quản lý các dịch vụ đổi mới Marketing trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ Tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ Phát triển năng lực của các doanh nghiệp Phân tích dữ liệu và quản lý dự án Học kỳ III Dự án nghiên cứu Học kỳ IV Kỹ năng bảo vệ dự án Luận văn Thạc sỹ

Phân Trang  :   [1]